Category Archives: Sunda

Tatarucingan

Yuk urang tatarucingan ,batan nganggur aya nu klasik aya anu sangeunahna rada maksa, meunang batur ieu ge…

1. Make baju bodas lain dokter, make topi hejo lain tentara.  (Toge)
2. Hayam naon anu sukuna sarebu?  (Hayam keur pawey)
3. Diubek diteangan, geus kapanggih dipiceun. Naon? (Korong)
4. Naon sababna lamun tumpak mobil sok nundutan? (Sabab banna buleud)
5. Sato naon anu teu bisaeun mundur? (Sato nu nukangan tembok)
6. Bangku naon anu bisa didahar? (Bangkuang)
7. Cing pangnyebutkeun 5 rupa ngaran bungbuahan anu sok didahar,
sakali nyebut! (Rujak)
8. Batu naon anu teu aya di cai? (Batu garing)
9. Oray naon anu teu bisaeun ngaleor? (Oray nu ngalegleg linggis)
10. Jalma naon anu sukuna tilu panonna opat? (Aki-aki make iteuk jeung kacamata) Baca lebih lanjut
Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Sunda

Selang Oxygen

Bah lamisjan geus lila di rawat di rumah sakit, ceuk dokter asmana geus kronis, irungna nepikeun ka di pasang selang alat bantu nafas.Geus sababaraha poe ieu Bah lamsijan cicing wae, awakna teu oyag saeutik-eutik  acan, panon na wungkul anu katempo culak cileuk.

Disangka geus waktuna maot , anakna ngageroan Pak Lebe ameh diduakeun ,Keur  pak Lebe anteng ngadua, ojol-ojol bah Lamsijan ngarenghap tarik pisan, teu bisa ambekan beungeutna pias lir kapas make bahasa isyarat bah lamsijan menta pulpen jeung kertas , Anak na ngarti rikat mawa pulpen jeung kertas tuluy di bikeun ka bah lamsijan, make tanaga pangbeakan bah lamsijan nulis surat, tuluy dibikeun ka Pak Lebe ,”Meureun surat wasiat”ceuk pak lebe dina jero hatena.
 
Ku pak Lebe eta surat tuluy dipesakkan , asana teh  kurang merenah lamun harita keneh maca surat wasiat, Saenggeus mesakan surat pak lebe tuluy  ngadua deui. Teu lila nyaan wae bah lamsijan maot , loba nu ngarasa kaleungitan sanajan bah lamsijan kawentar barangasan tapi jero hatena mah bageur

Pas salametan tujuh poena Bah lamsijan, Pak Lebe oge di ondang Saenggeus mimpin dua , pak lebe kakara inget yen manehna make baju koko anu dipake poe-an bah lamsijan maot apan dina saku na aya surat wasiat  aduh untung inget ceuk pak lebe na jero hate. Tuluy Pak Lebe Biantara :

“Dulur-dulur kabeh , ieu aya surat wasiat ti almarhum bah lamsijan anu can ditepikeun ka dulur kabeh, mun nempo sareat na mah eusina nasehat keur anak2 na sok geura urang dibaca sing tarik  dengekeun” Tuluy pak lebe ngodok saku ngaluarkeun surat , tuluy dibaca tarik , sing horeng eusina teh

EUY LEBE NYINGKAH, MONTONG NANGTUNG DINA  SELANG OXYGEN AING, “

1 Komentar

Filed under Sunda

Telat Sabulan

Kampung Bojong Kenyot, Desa Legok hanseur, di wewengkon Jatihandap nu karek 2 bulan asup listrik, beurang eta meuni gujrud pisan.
Bejana, Kang Maman sura-seuri tuluy luluncatan teu puguh-puguh. Jigana bagja luar biasa! Kang Maman kikituan teh, kulantaran, atoh sanggeus 5 taun nungguan teu namper-namper, Eti “si gadis jujur” nu ayeuna geus jadi pamajikanna reuneuh.
hamil gitu loh!

Teh Eti: “Akang, Eti pan terang hamil teh ngetesna nganggo alat nu digaleuh ti apotik cap oray ngabeulit geulas tea. Amih pastina, kedah marios ka
puskesmas. Omat tong bebeja ka sasaha heula nya kang!? sa acan puguh katerangan ti dokter? Bisi teu jadi deui pan era geus diomong-omong ka
batur! Eta si Bleki, anak anjing piaraan urang tong dibejaan oge kang…”

Kang Maman: “Puguh we darling, papah moal beja-beja ka sasaha heula ari can meunang katerangan ti professor mah.”

Teu lila, aya nu keketrok di panto hareup. Teh Eti ngincig muka lawang panto. Sihoreng petugas PLN nu mere tagihan jeung denda tunggakan
rekening listrik bulan kamari nu can dibayar.

Tukang Rekening PLN: “Ibu sudah telat satu bulan ya?” Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under ragam, Sunda